अघिल्लो पृष्ठमा फर्कन
मानिसले सारा दुनियाँ प्राप्त गरे तापनि आफ्नो प्राणचाहिँ गुमाउँछ भने उसलाई के लाभ होला र? — मत्तीको इन्जिल १६ः२६
Title मानिसले सारा दुनियाँ प्राप्त गरे तापनि आफ्नो प्राणचाहिँ गुमाउँछ भने उसलाई के लाभ होला र? — मत्तीको इन्जिल १६ः२६
Available Formats PDF