Sugeng rawuh ing Seksi Basa Jawa.

Panjenengan bisa milih lan antuk waosan werna-werna.

Buku kang ngandharake bab Sugenge Gusti Yesus, dumadi saka pitung jilid. Buku asli kanthi irah-irahan “ Life of Christ “ kaserat dening bapak George Ford.

Buku iki, nyaritakake bab katresnan, pakaryan lan panguwaose Gusti Yesus.