अघिल्लो पृष्ठमा फर्कन
सबैले गुनाह गरेका छन् र खुदाको जलालसम्म पुग्नदेखि चुकेका छन् । उहाँको अनुग्रह (फज्ल) ले ईसा मसिहमा भएको (उद्धार) नजातद्वारा तिनीहरू सित्तेंमा (पवित्र) पाक ठहरिन्छन् — रोमी ३ः२३–२४
Title सबैले गुनाह गरेका छन् र खुदाको जलालसम्म पुग्नदेखि चुकेका छन् । उहाँको अनुग्रह (फज्ल) ले ईसा मसिहमा भएको (उद्धार) नजातद्वारा तिनीहरू सित्तेंमा (पवित्र) पाक ठहरिन्छन् — रोमी ३ः२३–२४
Available Formats PDF